Apartamenty Cztery Pory Roku

Apartamenty Cztery Pory Roku
Rezerwuj online:
Przyjazd Wyjazd Ilość osób Sprawdź dostępność

Regulamin 

Regulamin dotyczy Apartamentów Cztery Pory Roku, zwanych w dalszej części Obiektem.

Właścicielem Obiektu jest F.H.U. Curlej Maciej i Beata s.c., ul.Królewska 41, 34-511 Kościelisko, NIP: 736-13-98-246, REGON: 490771278.

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.

Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

1.Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.

2.Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.

3.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.

4.Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

5.Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

6.Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

7.Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w apartamentach ponadto:  grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących ich wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Żelazka oraz kominki, stanowiące część wyposażenia apartamentu, muszą być użytkowane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

8.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.

9.W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu apartamentu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.

10.Goście zobowiązani są w szczególności do:

a.utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w apartamengach;

b.korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;

11.Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.

12.Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru apartamentu przez pracownika Obiektu.

13.Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i trwa do godz. 20.00 w dniu przyjazdu; kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

14.Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Willi Cztery Pory Roku lub Apartamentach Cztery Pory Roku do godz 20.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił recepcji, bądź właściciela o późniejszym przyjeździe - jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.

15.Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego serwowane jest w budynku Apartamentów od 8:30 do 10:00. W przypadku mniejszej ilości Gości, w okresach poza sezonem, może zaistnieć sytuacja, w której goście zostaną poproszeni o udanie się na śniadanie do Willi Cztery Pory Roku. Willa oddalona jest o ok. 1600m od Apartamentów.

16.Istnieje również możliwość wykupienia obiadokolacji, która serwowana jest w budynku Willi Cztery Pory Roku w godzinach od 15:00 do 18:00. Menu skomponowane jest głównie w oparciu o regionalne i lokalne produkty.

17.Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

18.Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.

19.Użytkownicy apartamentów mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.

20.Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamentach w godzinach od 6:00 do 22:00.

21.Przebywanie osób niezameldowanych w apartamentach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.

22.Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.

23.Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

II. Opłaty dodatkowe:

1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych oraz fakultatywnych opłat dodatkowych. Wysokość opłaty miejscowej wynosi 1,5 zł / osoba za każdy dzień pobytu.

2.Cena za apartament, uzależniona jest od ilości osób  w apartamencie, dzieci traktowane są jako osoba w apartamencie.Dziecko do lat 3, płaci za media 30 zł/doba.

3.Akceptujemy pobyt ze zwierzętami za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł / doba.

4.Płatności dokonywane w budynku apartamentowym, przyjmowane są tylko gotówką, natomiast, możliwość płacenia kartą  tylko w recepcji, znajdującej się w Willi Cztery Pory Roku, ul. Królewska 41 w Kościelisku

III. Zadatek

1.Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.

2.Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

3.W przypadku oferty zwrotnej, Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 30% całkowitej ceny rezerwacji.

4.W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.

5.W przypadku innej oferty, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku, przedpłatą w wysokości zgodnej z wybraną ofertą.

6.Wysokość zadatku i warunki rezygnacji dla grup zorganizowanych, wesel, ustalane są indywidualnie na podstawie odrębnej umowy.

7.Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Zobacz również:
Polityka ochrony danych osobowych (RODO)

IV. Rezygnacja:

1.W przypadku oferty zwrotnej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.

2.W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30 % wartości całej rezerwacji.

3.W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.

4.W  przypadku innej oferty, rezygnacja następuje zgodnie z warunkami tej oferty.

V. Rezerwacje online:

1.Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę zakopaneapartamenty.org.

2.W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonania wpłaty w wysokości  30 % wartości całkowitej rezerwacji (przy wyborze oferty zwrotnej) lub 100 % wartościi całkowitej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej),w przypadku oferty innej, stworzonej przez obiekt, wysokość zadatku jest zgodna z warunkami tej oferrty.  Wpłata powinna nastąpić w  ciągu jednej doby od dokonania rezerwacji, w przeciwnym wypadku, rezerwacja zostaje anulowana.

3.Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji lub na rachunek bankowy, uwidoczniony w zakładce kontakt.

4.Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1.Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.

2.Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: apartamenty@czteryporyroku.pl w  terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.

3.Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

1.Oferujemy parkingi zlokalizowane obok Obiektu. Cena za parking uwzględniona w cenę noclegu lub innej usługi. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za parkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.

2.Na terenie Obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi

3.Na terenie Obiektu istnieje możliwość skorzystania z sali bilardowej i regionalnego grilla.

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Mając na uwadze zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, poniżej załanczamy treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

 

Firma Handlowo Uslugowa Cztery Pory Roku Curlej Maciej i Beata s.c., 34-511 Kościelisko, ul. Królewska 41, w ramach wzajemnych relacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarza dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa.

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo Uslugowa Cztery Pory Roku Curlej Maciej i Beata s.c z siedzibą w Kościelisku, ul. Królewska 41,

- Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres:  ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko, mailowo na adres: apartamenty@czteryporyroku.pl,   lub telefoniczne pod numerem 18 20 70 207,

- Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów i zamówionych usług oraz w celu działań marketingowych,

- Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp  do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas  pomoc prawną,  podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań,  a także w okresie, w  którym przepisy nakazują przechowywać dane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do   przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych  narusza przepisy RODO.

IX. COVID-19 I INNE CHOROBY ZAKAŹNE

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo wprowadziliśmy szereg rozwiązań mających na    celu wyeliminowanie  ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem  i zarażeniem wirusem COVID-19, ale i take innymi chorobami zakaźnymi.

1.  Każdy Gość, poprzez rozpoczęcie pobytu, deklaruje, iż jest w pełni zdrowy oraz, że nie miał kontaktu z    osobą zakażnoną ( wirusem SARS-COV2 lub inną chorobą zakaźną) lub przebywającą na kwarantannie, w    ciągu ostatnich 14 dni, przed przyjazdem do obiektu.

2.  Przestrzenie ogólnodostępne, są regularnie wietrzone i dezynfekowane.

3. Powierzchnie ogólnodostępne,  są dezynfekowane odpowiednimi środkami chemicznymi.

5.  Pracownicy, są zobowiązani do regularnej dezynfekcji rąk oraz swoich stanowisk pracy.

4.  Procedura meldowania i wymeldowania Gości w recepcji, została ograniczona do niezbędnego minimum.

5.  Pozostawione klucze do apartamentów, podlegaj¹ dezynfekcji.

6. Po każdym wyjeździe Gości, apartamenty, są poddawane wietrzeniu . Sprzątanie odbywa się przy zastosowaniu urządzeń parowych.

7.  Komplety pościeli oraz ręczniki są oddawane do pralni chemicznej.

10. Goście, proszeni są o dezynfekowanie rąk płynem antybakteryjnym.

11. Goście, zobowiązani są do stosowania w przestrzeni publicznej środków ochrony osobistej w postaci maseczek lub przyłbic.

12. Goście, zobowiązani są do stosowania dystansu społecznego, minimum 1,50 m.

13. Każdy Gość, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obiektu i zachowywania środków bezpieczeństwa.

14. Apartamenty Cztery Pory Roku, nie ponoszą odpowiedzialności za zakażnie się wirusem SARS-COV2 lub inną chorobą zakaźną, podczas trwania pobytu.

 

 

Rezerwuj online
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...